ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι Συνεδρίες έχουν ως στόχο την  Ψυχοεκπαίδευση  με Τεχνικές που εστιάζουν στην αυτογνωσία και αυτοβελτίωση.

  • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  • ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΝΘΟΥΣ
  • ΔΙΑΖΥΓΙΟ
  • ΧΡΗΣΗ& ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ