ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Οι Συνεδρίες Ατομικής Συμβουλευτικής με πιστοποιημένο σύμβουλο από την ομάδα της Πυξίδας Ζωής δίνουν στο μαθητή τη δυνατότητα να αναλύσει την προσωπικότητα και τις επαγγελματικές του κλίσεις, ώστε να διαμορφώσει ένα ατομικό σχέδιο για τις επαγγελματικές του επιλογές με δυνατότητα εναλλακτικών λύσεων. Κατά την διάρκεια της Συνεδρίας αναλύονται τα αποτελέσματα του ψυχομετρικού τεστ CAREER GATE TEST και ο σύμβουλος σε συνεργασία με το μαθητή διερευνούν τις επιλογές που δίνει το εκπαιδευτικό σύστημα για την επιλογή επαγγέλματος. Χρησιμοποιούνται όλα τα εργαλεία και οι τεχνικές για την ορθή διερεύνηση όλων των παραμέτρων που οδηγούν στην αυτογνωσία και την σωστή στάθμιση των δεδομένων του ατόμου και της αγοράς εργασίας.

Με το τέλος της συνεδρίας παρέχεται Ψηφιακός Οδηγός Σπουδών όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα μαθήματα κάθε σχολής καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα που οδηγούν σε επαγγελματικές διαδρομές.

Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη ακολουθεί και δεύτερη συνάντηση με τον μαθητή και τους γονείς.

Η Ατομική Συνεδρία πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά μέσω Skype.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ:

ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ικανότητες και Δεξιότητες

Τομείς Ενδιαφέροντος

Αυτοεικόνα – Αυτοεκτίμηση Αποφασιστικότητα

Ανάλυση Προσωπικότητας του Εφήβου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

  • Σπουδές μετά το Λύκειο

  • Επαγγέλματα του μέλλοντος

  • Γνωριμία με την αγορά εργασίας

  • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και καριέρας

  • Ερμηνευτική περιγραφή ικανοτήτων

Πρόκειται για ένα σταθμισμένο και προσαρμοσμένο στην Ελληνική πραγματικότητα..

Η έμπειρη ομάδα της ΠΥΞΙΔΑΣ ΖΩΗΣ είναι στο πλευρό των μαθητών μετά το τέλος των..

Η ομάδα της Πυξίδας Ζωής είναι στο πλευρό των Φροντιστηρίων που νοιάζονται για…

Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι πλέον κοινή επιλογή είτε για πρώτο πτυχίο είτε για ..