ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η ομάδα της Πυξίδας Ζωής με τους έμπειρους συνεργάτες, σας βοηθούν να αναδείξετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας ώστε να γίνετε ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. ΣΤΟΧΟΣ είναι ο σχεδιασμός της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενηλίκων. Στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας χρησιμοποιούνται εξατομικευμένες προσεγγίσεις και εργαλεία που ανταποκρίνονται στο προσωπικό αίτημα κάθε ενήλικα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι: • Ερμηνευτική περιγραφή ατομικών ικανοτήτων • Ερμηνευτική περιγραφή κατηγοριών επαγγελμάτων • Χορήγηση ψυχομετρικών Test • Προσωπικό & επαγγελματικό προφίλ (ασκήσεις αυτογνωσίας) • Η έννοια της απόφασης – Η λήψη αποφάσεων • Στρατηγική αναζήτησης εργασίας • Πρότυπα βιογραφικά σημειώματα και πρότυπες συνοδευτικές επιστολές • Οδηγίες για τη Συνέντευξη (προσομοιώσεις συνεντεύξεων) • Μετάβαση στο χώρο εργασίας-αρχή διαχείρισης σταδιοδρομίας

Επικοινωνία μέσω Skype