0 0,00

Καλάθι

No products in the cart.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η ομάδα της Πυξίδας Ζωής με τους έμπειρους συνεργάτες, σας βοηθούν να αναδείξετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας ώστε να γίνετε ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. ΣΤΟΧΟΣ είναι ο σχεδιασμός της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενηλίκων. Στο πλαίσιο ατομικών συνεδριών της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας χρησιμοποιούνται εξατομικευμένες προσεγγίσεις και εργαλεία που ανταποκρίνονται στο προσωπικό αίτημα κάθε ενήλικα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι:

  • Ερμηνευτική περιγραφή ατομικών ικανοτήτων
  • Ερμηνευτική περιγραφή κατηγοριών επαγγελμάτων
  • Χορήγηση ψυχομετρικών Test
  • Προσωπικό & επαγγελματικό προφίλ (ασκήσεις αυτογνωσίας)
  • Η έννοια της απόφασης – Η λήψη αποφάσεων
  • Στρατηγική αναζήτησης εργασίας
  • Πρότυπα βιογραφικά σημειώματα και πρότυπες συνοδευτικές επιστολές
  • Οδηγίες για τη Συνέντευξη (προσομοιώσεις συνεντεύξεων)
  • Μετάβαση στο χώρο εργασίας-αρχή διαχείρισης σταδιοδρομίας