ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΓΙΑΤΙ;

Την εποχή της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας, το κυρίαρχο ζητούμενο είναι η χάραξη αποτελεσματικής επαγγελματικής διαδρομής που δε στηρίζεται απλά στην κατοχή πτυχίου, αλλά του Σωστού Πτυχίου που ταιριάζει με τις δεξιότητες και ικανότητες του κάθε εργαζόμενου. Οι Νέοι που καλούνται τώρα να οργανώσουν το επαγγελματικό τους μέλλον χρειάζονται βοήθεια, πληροφορίες, γνώσεις και απαντήσεις για την «Σωστή Επιλογή», ώστε να μην προσανατολιστούν από αποσπασματικές πληροφορίες ή από στερεότυπα του παρελθόντος. Στόχος μας είναι οι νέοι να μη ζουν αποπροσανατολισμένοι από τις επιθυμίες τους και από τον εαυτό τους, εγκλωβισμένοι σε ψευδαισθήσεις, καλλιεργώντας αόριστες επιδιώξεις και τοποθετήσεις, αλλά να προτάξουν τη δύναμη και την ενεργητικότητά τους δημιουργικά, γνωρίζοντας την προσωπικότητα, τις επιθυμίες και τις δυνατότητές τους και να οδηγηθούν στην επαγγελματική ολοκλήρωση και την αυτοπραγμάτωση.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Οι Συνεδρίες Ατομικής Συμβουλευτικής με πιστοποιημένο σύμβουλο από την ομάδα της Πυξίδας Ζωής δίνουν στο μαθητή τη δυνατότητα να αναλύσει την προσωπικότητα και τις επαγγελματικές του κλίσεις, ώστε να..

Read More

ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Πρόκειται για ένα σταθμισμένο και προσαρμοσμένο στην Ελληνική πραγματικότητα αυτοματοποιημένο τεστ, που διερευνά διάφορες πτυχές της προσωπικότητας, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα του

Read More

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Στόχος είναι ο σύμβουλος να βοηθήσει τον υποψήφιο να υπολογίσει σωστά τα μόρια του, να ιεραρχήσει σωστά τις σχολές προτίμησης του και να διαλέξει τα σωστά τμήματα και επιστημονικά πεδία.

Read More

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι πλέον κοινή επιλογή είτε για πρώτο πτυχίο είτε για μεταπτυχιακές σπουδές. Η επιλογή τόσο του σωστού κλάδου σπουδών όσο και του σωστού πανεπιστημίου είναι πολυδιάστατο ζήτημα.

Read More

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ομάδα της Πυξίδας Ζωής είναι στο πλευρό των Φροντιστηρίων που νοιάζονται για τη σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος των μαθητών τους. Σε συνεργασία με το κάθε Φροντιστήριο και τις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανώνουμε ένα πρόγραμμα..

Read More

Make a beautiful website

It has never been easier to create pages and websites on WordPress