0 0,00

Καλάθι

No products in the cart.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Η ΠΥΞΙΔΑ ΖΩΗΣ διοργανώνει Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το Πρόγραμμα ακολουθεί τις Θεματικές Ενότητες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη διαδικασία πιστοποίησης, προκειμένου να γίνει ένταξη στο «Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). (Αναμένεται προκήρυξη για κατάθεση φακέλου και συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.) Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα οδηγεί σε Πιστοποίηση  ένταξη στο Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών.