0 0,00

Καλάθι

No products in the cart.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι σύγχρονες εταιρείες δίνουν όλο και πιο συχνά το παρόν στα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Η χάραξη αποτελεσματικής επαγγελματικής διαδρομής σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας είναι το ζητούμενο της εποχής μας και ξεκινά από τη Σωστή Επιλογή που αναδεικνύει τις ατομικές δεξιότητες. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Πυξίδα Ζωής παρέχει συνεργασία σε εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν στο μέλλον στηρίζοντας τα παιδιά των υπαλλήλων τους ώστε να βρουν την επαγγελματική κατεύθυνση που τους ταιριάζει. Το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής χρησιμοποιεί ως εργαλείο το σύγχρονο Tεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Career Gate Test που πραγματοποιείται Online και οδηγεί σε εξατομικευμένη αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων και παρέχει έναν πλήρη Οδηγό Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης