0 0,00

Καλάθι

No products in the cart.

ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Πρόκειται για ένα σταθμισμένο και προσαρμοσμένο στην Ελληνική πραγματικότητα αυτοματοποιημένο τεστ, που διερευνά διάφορες πτυχές της προσωπικότητας, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα και τις σπουδές που του ταιριάζουν. Είναι ένα σύγχρονο, δοκιμασμένο, επιστημονικά ορθό και εύχρηστο τεστ επαγγελματικών κλίσεων και ανάδειξης προσωπικότητας, που μπορεί να βοηθήσει τους συμμετέχοντες, ώστε να πάρουν την πιο κρίσιμη απόφαση της ζωής τους, αυτή που αφορά την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος ή γενικότερα να ανακαλύψουν πτυχές της προσωπικότητάς τους που θα τους διευρύνουν τον επαγγελματικό τους ορίζοντα.

Το CAREER GATE TEST βασίζεται σε πολυετείς έρευνες πανεπιστημιακής ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστήμιου Πειραιά που αφορούν στα επαγγέλματα, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αγορά εργασίας και στις προοπτικές της, σε συνδυασμό με ψυχομετρικά δεδομένα και διεθνή τεστ ενδιαφερόντων και προσωπικότητας. Το C.G.T. Κ.17 είναι πιστοποιημένο από διεθνής οργανισμούς και διαθέτει πιστοποίηση ΙSO 9001:2008 . Η εξατομικευμένη έκθεση του C.G.T. Κ.17, I.Plus 2014, το ατομικό αυτό «Βιβλίο της ζωής», η ακτινογραφία της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων των ατόμων, αποτελεί μια σοβαρή και αξιόπιστη πυξίδα επιλογών που μπορεί να τους βοηθήσει να πάρουν τις σωστές αποφάσεις και να οικοδομήσουν κατάλληλα το μέλλον τους. Διεκπεραιώνεται με εύκολο και φιλικό τρόπο μέσω ερωτηματολογίου σε υπολογιστή. Το λογισμικό του συστήματος εκδίδει μια προσωπική έκθεση για κάθε χρήστη ξεχωριστά, με τη μορφή καλαίσθητου μικρού βιβλίου σε σχήμα Α4, που περιέχει έγχρωμα ιστογράμματα, πίνακες και συνοδευτικά κείμενα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ