0 0,00

Καλάθι

No products in the cart.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ομάδα της Πυξίδας Ζωής είναι στο πλευρό των Φροντιστηρίων που νοιάζονται για τη σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος των μαθητών τους. Σε συνεργασία με το κάθε Φροντιστήριο και τις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανώνουμε ένα πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που περιλαμβάνει: 

  • Ηλεκτρονική Διάθεση του Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Career Gate Test K17» σε όλους τους μαθητές 
  • Αποστολή προσωποποιημένης έκθεσης αναλυτικών αποτελεσμάτων του Τεστ απευθείας σε κάθε μαθητή
  • Ενημερωτική Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
  • Αποστολή Ψηφιακού Οδηγού Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2018 σε κάθε μαθητή

Τι είναι το Career Gate Test K.17; 

To Career Gate Test K.17 είναι ένα από τα κορυφαία τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχει δοκιμαστεί με απόλυτη επιτυχία στην πράξη τα τελευταία 10 χρόνια με τη χορήγηση του σε περισσότερο από 50.000 χρήστες, ενώ ανανεώνεται συνεχώς και προσαρμόζεται σύμφωνα με επιμέρους ανάγκες και διαφορετικές εκδόσεις. Στηρίζεται σε αναγνωρισμένες επιστημονικές βάσεις, είναι σταθμισμένο, αξιόπιστο έγκυρο, εύχρηστο και εύκολα κατανοητό. 

Γρήγορα, μόλις σε 20’-30’ λεπτά, ο χρήστης απαντά μέσα από τον υπολογιστή και το διαδίκτυο με Ναι ή Όχι σε εύκολα κατανοητές ερωτήσεις. Τα συμπεράσματα εκδίδονται άμεσα και περιέχουν με απόλυτα ελεγμένη ακρίβεια το βαθμό ταύτισης της προσωπικότητας του, με ομάδες επαγγελμάτων και επαγγέλματα που του ταιριάζουν σε φθίνουσα κλίμακα, μαζί με ενδείξεις των προοπτικών τους στην αγορά εργασίας και των διεξόδων τους σε άλλα επαγγέλματα.

Στην πολυετή χορήγηση του, δεν υπήρξε ποτέ και από κανένα χρήστη αμφισβήτηση των συμπερασμάτων του, ενώ καθολική ήταν η αποδοχή του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύσεις και καθημερινή χρήση. Εκτός από τη βασική του έκδοση που αφορά επιλογές σπουδών για επαγγέλματα που συνδυάζονται με ανώτερη εκπαίδευση, διατίθενται και επιμέρους εκδόσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, για επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και αυτόνομα τεστ προσωπικότητας Holland, συναισθηματικής νοημοσύνης κλπ. Το τεστ διατίθεται επίσης και στην Αγγλική γλώσσα.

To C.G.T. Κ. 17 έχει καταρτιστεί από πολυετείς μελέτες καταξιωμένης πανεπιστημιακής ομάδας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του London School of Economics, ειδικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την αγορά εργασίας, με πολλές μελέτες, βιβλία και επιστημονικές δημοσιεύσεις στους συναφείς κλάδους. Οι σχετικές έρευνες επικεντρώνονται και συνδυάζουν την ψυχομετρία με την αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα. Στηρίζονται στη σύγχρονη και πρωτότυπη ταξινόμηση Κ.17, σε συνδυασμό με αναγνωρισμένες διεθνείς θεωρίες και ειδικότερα αυτή του John Holland.

Αποστολή προσωποποιημένης έκθεσης αναλυτικών αποτελεσμάτων του Τεστ σε κάθε μαθητή.

Η έκθεση περιέχει το βαθμό ταύτισης της προσωπικότητας του κάθε χρήστη με τους έξι τύπους του Holland, καθώς και τις κλίμακες αυτοεικόνας και αποφασιστικότητας που τον διακρίνουν τη δεδομένη στιγμή. Το ενσωματωμένο λογισμικό ελέγχου του τεστ αποκλείει την εξαγωγή λάθος συμπερασμάτων.

Η αναλυτική έκθεση, με τα ατομικά αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις ομάδες επαγγελμάτων και τις προοπτικές που έχουν, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον κάθε μαθητή με την ολοκλήρωση του τεστ.

Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Στην Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε προσυμφωνημένο χώρο του Φροντιστηρίου, θα παρουσιαστεί «ο χρυσός κανόνας» για τις επιλογές σταδιοδρομίας, το Career Gate Test, οι προοπτικές των επαγγελμάτων.

Την Ημερίδα θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι μαθητές του Φροντιστηρίου καθώς και οι γονείς τους.

Ψηφιακός Οδηγός Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης 2018

Ο Οδηγός Σπουδών απευθύνεται σε μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων. Έχει ως βασικό στόχο να καλύψει την ανάγκη πρακτικής καθοδήγησης των υποψηφίων για την ανώτατη εκπαίδευση.

Περιέχει συνοπτική παρουσίαση σχολών και τμημάτων, βασικές πληροφορίες για προπτυχιακές σπουδές όπως διάρκεια σπουδών, ενδεικτικά μαθήματα, επιμέρους στόχους ή κατευθύνσεις των προγραμμάτων σπουδών ανά τμήμα.

Τέλος, γίνεται καταγραφή των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τις δυνατότητες των πτυχιούχων κάθε σχολής.

Με άλλα λόγια ποιες επαγγελματικές δυνατότητες και ποιες όχι έχει ο κάθε πτυχιούχος, όπως προσδιορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το νομοθέτη, ειδικά για τα επαγγέλματα εκείνα που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα και απαιτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή εγγραφή σε επιμελητήρια.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ