ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ


Η ΠΥΞΙΔΑ ΖΩΗΣ διοργανώνει Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων.

Το Πρόγραμμα ακολουθεί τις Θεματικές Ενότητες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη διαδικασία πιστοποίησης, προκειμένου να γίνει ένταξη στο «Μητρώο Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ). (Αναμένεται προκήρυξη για κατάθεση φακέλου και συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.).

Ταυτόχρονα οδηγεί σε Πιστοποίηση Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Carrier Gate Test και ένταξη στο Δίκτυο Επίσημων Συνεργατών.

 

 

                                                                                                                          ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ                                                                                                                                                                                      Τ . ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ Ph.D(L.S.E), M.A (WARWICK) 

                                                                                               

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών συμβουλευτικής και να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Ενδιαφέρει εκείνους που εξετάζουν δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας σε Εφήβους, Νέους και Ενήλικες, όπως πτυχιούχους Ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές Ενηλίκων, καθώς και εργαζόμενους σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Φροντιστήρια.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

1. Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα Εργασίας στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα στον συνεχώς ανερχόμενο τομέα της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας.

2. Παρέχει υποστήριξη και διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας από Εξειδικευμένους Συνεργάτες.

3. Εξασφαλίζει εγγραφή στο Μητρώο των Πιστοποιημένων Συμβούλων για την χορήγηση και Ερμηνεία του Carrier Gate Test.

4. Προσφέρει προβολή στην Ιστοσελίδα των Επίσημων Συνεργατών μας με δυνατότητα ανάθεσης συνεδριών.

5. Παρέχει υποστήριξη με την παροχή επικαιροποιημένων εργαλείων συμβουλευτικής (Οδηγοί Σπουδών, Ψυχομετρικά test και συνεχής ενημέρωση).

6. Εξασφαλίζει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με Εποπτεία.

7. Παρέχει Βεβαίωση Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος από ΚΔΒΜ αναγνωρισμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ και δυνατότητα πιστοποίησης απο την Unicert Επίσημο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού της οποίας το Εξετεστικό Σύστημα είναι σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Θεματικές Ενότητες:

 Θεωρητικές Εισηγήσεις

 Παρουσίαση και Συζήτηση Συνεδριών

 Εκπαίδευση στη Χορήγηση και Ανάλυση του Carrer Gate Test

 Ανάλυση και Πρακτικές Εφαρμογές των Μεθόδων και Τεχνικών του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Νέων και Εφήβων

 Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

 Συνέντευξη Εργασίας

Το Πρόγραμμα υλοποιείται ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ αλλά και ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ και χρησιμοποιούνται όλες οι δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή Τεχνολογία.

Συνολική Διάρκεια του Προγράμματος: 400 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ       280  ευρώ

 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

Aρ.Λογαριασμού 0026.0474.03.0200278001

IBAN GR 4702604740000030200278001

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 


Υπάρχει δυνατότητα ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Θεματικών Ενοτήτων

Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ καθώς και η ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Το Πρόγραμμα μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. (Αρ. Πρωτ.: K1/122436/25-07-2016 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Σ.Δ.Ε.)

2. Το Πρόγραμμα μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. (Αρ. Πρωτ: K1/122460/25-07-2016 «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας Σ.Δ.Ε.)

3.Το Πρόγραμμα μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ). (Αρ. Πρωτ. 4259/221/01.09.2016, σε ειδικότητες συναφούς αντικειμένου π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς).

4.Το Πρόγραμμα μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ. (ΦΕΚ 1961/30/06/2016: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ», σε ειδικότητες συναφούς αντικειμένου)

. 5. Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (όπως ορίζει το τελευταίο voucher 1/2016) μέσω ατομικών συνεδριών σε Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με επιμόρφωση διακοσίων πενήντα (250) τουλάχιστον διδακτικών ωρών στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Πρακτική Άσκηση διάρκειας διακοσίων (200) τουλάχιστον ωρών στην παροχή σχετικών υπηρεσιών, στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.

6. Το Πρόγραμμα παρέχει πρακτικές-αξιοποιήσιμες γνώσεις σε υπάρχοντα και μελλοντικά στελέχη Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε παρόχους συμβουλευτικής ή σε συμπράττοντες φορείς (όπως ορίζει το τελευταίο voucher 1/2016), καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εργαστεί σε έναν από τους πιο ανερχόμενους τομείς της εκπαίδευσης.

7. Το Πρόγραμμα παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Υπο-μητρώο Στελεχών Βασικών Σ.Υ.Υ., στο Υπο-μητρώο Στελεχών Συμπληρωματικών Σ.Υ.Υ. και στο Υπο-μητρώο Εκπαιδευτών Στελεχών Σ.Υ.Υ. (ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 1821/23 Δεκεμβρίου 2005.) 8. Η παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος, υπό προϋποθέσεις, προσμετράτε στα κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών. (Π.Δ. 152/2013) 9. Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

• Κύριες θεωρίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

• Κώδικας Δεοντολογίας – Γενικές αρχές – Υποχρεώσεις για τη Διασφάλιση της Ποιότητας του Επαγγέλματος του Συμβούλου.

• Λειτουργίες της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Αυτογνωσία – Αυτοαντίληψη, Πληροφόρηση, Λήψη Απόφασης, Τοποθέτηση, Μετάβαση, Επαγγελματική Προσαρμογή – Ικανοποίηση κλπ). Μελέτη περιπτώσεων

• Μέθοδοι Παροχής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Βασικές Αρχές Μεθοδολογίας Συμβουλευτικής Συνέντευξης. Κύριες Τεχνικές Συμβουλευτικής Συνέντευξης. Μελέτη περιπτώσεων

• Κύρια Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Βασικοί τρόποι Χορήγησης Εργαλείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μελέτη περιπτώσεων

• Δομή του Εκπαιδευτικού Συστήματος. Επιλογή –Σχολές ανά Επιστημονικό Πεδίο. Παρουσίαση Αναλυτικού Οδηγού Σπουδών.

• Παρουσίαση Οδηγού Σπουδών – Γνωριμία με τις Σχολές ,Τα Επαγγελματικά δικαιώματα, Τα Μεταπτυχιακά και τις Διεξόδους στην Αγορά Εργασίας.

• Βασικές Αρχές Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού. Μελέτη περιπτώσεων

• Βασικές Αρχές και Είδη Διερεύνησης Αναγκών. Ο Χρυσός Κανόνας της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

• Βασικά Θέματα Διαβούλευσης κατά την Εποπτεία. • Ευπαθείς Ομάδες.

• Μέθοδοι Ενίσχυσης της Αυτογνωσίας-Αυτοαντίληψης: Χορήγηση Ερωτηματολογίων / Ειδικών Δοκιμασιών (Τεστ), Παρατήρηση, Παιχνίδια Ρόλων, Ασκήσεις Προσομοίωσης κλπ Εργαλεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Ερωτηματολόγια – Ειδικές Δοκιμασίες (Τεστ) Επαγγελματικής Αξιολόγησης (Γνώσεων, Ικανοτήτων, Δεξιοτήτων, Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, Επαγγελματικών Αποφάσεων, Εργασιακών Αξιών) και Τρόποι Χορήγησης.

• Κύριες Αρχές Διαμόρφωσης Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Βασικές Δεξιότητες Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Σταδιοδρομίας

. • Βασικές Αρχές Σύνταξης και Παρουσίασης Εκθέσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

. • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας.

• Είδη Βιογραφικών και Συνοδευτικών Επιστολών Προδιαγραφές Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής

• Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής Προσωπικού • Προδιαγραφές Οργάνωσης Φακέλου Υποψηφιότητας. Βασικές Αρχές και Κανόνες Ηλεκτρονικής και Έντυπης Αρχειοθέτησης

• Θεσμικό Πλαίσιο Διαφύλαξης Προσωπικών και Ευαίσθητων Δεδομένων. Βασικές Αρχές Σύνταξης Προγράμματος Παροχής Υπηρεσιών ΣΥΕΠ.

• Βασικές Αρχές και Είδη Διερεύνησης Αναγκών. Βασικές αρχές και διαδικασίες σύστασης δικτύων και συνεργασιών. Κύριες Ευρωπαϊκές και Εθνικές Πολιτικές και Δράσεις Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Επικοινωνία μέσω Skype

Επικοινωνία

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.